ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม  2558  วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ส่งครูจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางฐิติกันต์  จันทร์เจียม และ นายศรัณญู  วันละ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิทยุกระจายเสียงสู่การสร้างสรรค์การเรียนรู้โลกอาชีพ ( R - Radio Network ) ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้