ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมกับ มูลนิธิเฟื่องพัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี นักศึกษา เเละคณะครู  ตัวเเทนแต่ละเเผนกวิชา เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณหอพัก นักศึกษาของมูลนิธิเฟื่องพัฒนา เเละ เข้าเยี่ยมชม บรรยากาศ สถานประกอบการต่างๆ บริเวณใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมที่ผ่านมา 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้